විමූ සංකල්පනී

Joseph (2018) Malayalam | Sinhala Article

Joseph (2018) Malayalam by Vimu Sankalpanie  මා මලයාලම් සීනමාවට මහත් සේ රුචිකත්වයක් දක්වය. ඒ විශේෂ හේතු කීපයක් නිසා ය. කේරළ පරිසරය , අව්‍යාජ මනුෂීයත්වය , ගැමිකම යනාදියයි. තවත් දෙයක් නම් අනෙකුත් සිනමා කර්මාන්ත මෙන් මලයාලම් සිනමා කර්මාන්තය තවමත් වානිජකරණයට හසු නොවී තිබිම ය . ” ජෝසෆ් “ මා මලයාලම් සිනමාවේ …

Read More »