මහේෂ් හෙට්ටිආරච්චි

RRR (2022) Telugu | Sinhala Article

RRR (Telugu) 2022 by Mahesh Hettiarachchi ගින්දරට ජලය සම්මුඛ වෙන ජලයට ගින්දර සම්මුඛ වෙන RRR RRR චිත්‍රපට KGF Chapter 2 වගේම එනකන් බලන් හිටපූ චිත්‍රපටයක්.ඒකට පෞද්ගලික හේතුව තමා Jr NTR නළුවා.අවසානයේ එයාගේ බලපූ චිත්‍රපට තමා 2018 තිරගතවුනු Aravinda Sametha Veera Raghava කියම චිත්‍රපටය.ඒකෙ තේරුම මම Ram Charan කියන නළුවාව ප්‍රතික්ෂේප …

Read More »