පසිඳු අකලංක

Sakarma (2021) Sinhala | Sinhala Article

Sakarma (2021) Sinhala by Akalanka Matharage සකර්ම …… මේකට ටෙලිනාට්‍යයක් ගැන ලිව්වම මොකක්ද වගේ ඇති ඒත් ලියන්න ඕනම කියලා හිතුණා. කොටස් 67 කින් ජීවිතයේ යාථාර්ථය කියා දී යන්නට ගොස් ඇත. සකර්ම බලන්නට මම පටන් ගන්නා විටත් කොටස් පහළොවක් පමණ විකාශනය වී තිබුණි. පළමු කොටසේ සිට එක පෙළට එතෙක් නරඹා පසුව …

Read More »