නාලක හේරත්

Andaz Apna Apna (1994) Hindi | Sinhala Article

Andaz Apna Apna (1994) Hindi by Nalaka Herath Andaz Apna Apna චිත්‍රපටය අද 27 වන සංවත්වසරය සමරනු ලබනවා. අධ්‍යක්ෂණය :- රාජ්කුමාර් සන්තෝෂි තිර රචනය :- රාජ්කුමාර් සන්තෝෂ, දිලීප් ශුක්ලා නිශ්පාදනය :- විනේ කුමාර් සිංහා සංගීතය :- තුෂාර් භාතියා පසුබිම් සංගීතය :- විජූ ෂා ගී පද රචනය :- මජ්රූ සුල්තාන්පූරි රංගනය …

Read More »

RANGEELA (1995) Hindi | Sinhala Article

RANGEELA (1995) Hindi by Nalaka Herath  අධ්‍යක්ෂණය :- රාම් ගෝපාල් වර්මා තිර රචනය :- රාම් ගෝපාල් වර්මා, නීරාජ් වෝරා නිශ්පාදනය :- ජම්මු සුගාන්ද්, රාම් ගෝපාල් වර්මා සංගීතය :- A.R. රහ්මාන් ගී පද රචනය :- මෙහ්බූබ් රංගනය :- ආමීර් ඛාන්, ජැකී ශ්‍රෝෆ්, උර්මිලා මතෝන්ඩ්කාර්, ගුල්ශාන් ග්‍රෝවර්, අවතාර් ගිල්, රීමා ලාගෝ, අච්යුත් …

Read More »