තුෂාන් රණතුංග

Forrest Gump (1994) English | Sinhala Article

Forrest Gump (1994) English by Thushan Ranathunga නූතන ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ කැඩපත – Forrest Gump 1986 ඇමරිකානු නව නවකතා රචකයෙක් වුනු Winston Groom විසින් රචනා කළ Forrest Gump නවකතාව 1994දී Robert Zemeckis විසින් චිත්‍රපටයකට පෙරළනවා . මේ චිත්‍රපටය හොඳම චිත්‍රපටය ,හොඳම අධ්‍යක්ෂණය ඇතුළු Academy Awards හයක් දිනාගන්නවා . මේ චිත්‍රපටයේ කතාව …

Read More »