තිළිණ ගීතාංජන.

Enemy (2013) English | Sinhala Review

Enemy (2013) English by Thilina Geethanjana .කළු සුදු අරගලය. අපේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ගොඩක් මිනුම්දඬු අනුව බෙදලා වර්ග කරලා වෙන් කරන්න පුලුවන්.හැබැයි අපි හැමෝම අයිති වෙන්නෙ අළු පාට මිනිස්සු කියන කොට්ඨාසයට.ඇයි මම එහෙම කියන්නෙ? ඒකට හේතුව තමයි මිනිස්සු කියන්නෙ සෑමවිටෙකම හොඳ නරක ඒ කියන්නෙ සුදු කළු කියන හැඟීම්,ක්‍රියාකාරකම් වල …

Read More »