චාමික ජයසුන්දර

Hansa Vilak (1980) Sinhala | Sinhala Article

Hansa Vilak (1980) Sinhala by Chamika Jayasundara වික්ටොරියානු සුචරිතවාදයට ගල් ගැසු බණ්ඩාරනායක ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ හංස විලක් දකින දකින වාරයක් පාසා මගේ හිත කියාගන්න බැරි අත්භුත ගනයේ අදහස් ගොන්නකට දිව යනවා. මේ හැගිම මට නුතන සිනමාව තුලින් හමු වන්නේම නැ. මොකද කිව්වොත් බණ්ඩාරනායක හංස විලක් තුලින් ධනවාදී පරිභොජන ක්‍රමයක් තුල ස්ථාපිත …

Read More »