චන්දිමා ජයමිනි

Chhorii (2021) Hindi | Sinhala Article

Chhorii (2021) Hindi by Chandima Jayamini ඔබත් මමත් ලෝකය අවබෝධ කරගනු ලබන්නේ අප විසින් අසන ලබන දකිනු ලබන සිදුවීම් මත පැවසීම වරදක් නොවේ. අපි යම් දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ හෝ නොකරන්නේ හෝ එකිනෙකාගේ තර්ක බුද්ධියට අනුව යැයි පැවසීම ද අතිශයෝක්තියක් නොවේ. සොබා දහම තුළ අපට දැනෙන ,වැටහෙන සිදුවීම් සේම අපිට වටහා …

Read More »

The Painted Veil (2006) English | Sinhala Article

The Painted Veil (2006) English 7.5/10IMDb 74%Rotten Tomatoes 69%Metacritic 91% liked this film Google users ” අපි අතරේ නැති ගතිගුණ හොයපු එක හොයපු එක අපි දෙන්නගෙම මෝඩකමක් “ මෙම සංවාදය ඇති වන්නේ පළුදු වී ගිය ,ඉරිතලා ගිය විශ්වාසය බිඳී ගිය විවාහයක සුන්බුන් ඉදිරිපිට අළුත විවාහ වු යුවළක් අතරය.මෙම බිරිඳ අබලන් …

Read More »