ඉරේෂා ජයවීර

Forrest Gump (1994) English | Sinhala Article

Forrest Gump (1994) English by Iresha Jaweera 8.8/10IMDb 71%Rotten Tomatoes 82%Metacritic 94% liked this film Google users ජීවිතය කියන්නේ චොකලට් පිරුණු පෙට්ටියක්ලු ඔබ කවදාවත් දැනගෙන හිටියද ඔබට ඊළග මොහොතේ ලැබෙන්නේ මොනවගේ රසයක් ද කියලා මිනිසාගේ කතා රසයේ ලොල් බවට වසඟ වූ කලාවක් වේ නම් ඒ සිනමාව යන්නට මා කියවු සටහනක …

Read More »

Yathartha (2018) Sinhala Short Film | Sinhala Article

Yathartha (2021) Sinhala Short Film යථාර්තය සිහිනයක්ද “යථාර්ත” දැනුණු හැටි ලෝකයේ කලාවන් අතර සිනමාව යනු පෘථුල කලා මාධ්‍යයක් වන අතරම එය සැබැවින්ම සංකීර්ණ වූවකි. මානවයා තුළ පවතින්නාවූ මනෝභාවයන් නැවත නැවතත් ප්‍රකම්පනය කිරීමට සමත් මෙවන් වූ කලා මාධ්‍යයන් පැවතීම කෙතරම් ආනන්දජනක වන්නේද. ඕනෑම කලා නිර්මාණයක් වේවා එය ඉදිරිපත් කරන නිර්මාණකරුවා එය …

Read More »